Bemiddeling bij verkoop van woningen

We noemen onszelf makelaars in onroerende zaken, maar eigenlijk zijn we daarmee niet nauwkeurig genoeg...

Wetgeving, belastingen en andere maatschappelijke ontwikkelingen vereisen een steeds grotere kennis. Als gevolg daarvan hebben wij inmiddels jaren geleden besloten, ons te specialiseren in de markt van bestaande woonhuizen. Geen wonder dat wij ons op dat gebied dan ook specialist durven te noemen.
Bedrijfsmatig en/of agrarisch onroerend goed behoort dus -evenals recreatief vastgoed- niet tot onze vaardigheden. 

Enerzijds is dat een nadeel. Bij ons leeft echter de opvatting dat wij ons daardoor volledig kunnen richten op alle zaken die spelen rondom de eigen woning.

En dát is uiteindelijk uw belang!


Bemiddeling bij aankoop van woningen

Met de aankoop van een woning zijn naast veel emoties ook grote bedragen gemoeid.

Een deskundig adviseur kan daarbij veel problemen en stress voorkomen:

Als aankoopadviseur bekijken wij samen met u de woning van uw keuze. Daarnaast letten wij op allerlei zaken als: bouwkundige toestand, bestemming, te verwachten kosten op korte termijn, etc.

In bepaalde gevallen zullen wij ook niet aarzelen om als 'advocaat van de duivel' op te treden. Daarmee proberen we te voorkomen dat evt. beslissingen te veel worden genomen puur op basis van emoties.


Taxaties

Er kunnen allerlei redenen zijn om een taxatie te laten uitvoeren.

Vaak gaat het om de (her-)financiering van een woning.

Maar er zijn legio andere omstandigheden waarvoor een taxatierapport nodig kan zijn, zoals bij:
- fiscale kwesties
- samenwonen of echtscheiding
- successie
- overdracht aan kinderen
- al of niet verbouwen
- etc.

Afhankelijk van het doel van de taxatie is veel onderzoek vereist:
Te denken valt aan (evt. toekomstige) bestemmingsplannen, onderhoudstoestand en bouwkundige kwaliteiten of gebreken, omgevingsfactoren, subsidiemogelijkheden, erfdienstbaarheden, etc.

Wij streven er naar, een taxatierapport te maken dat duidelijk antwoord geeft op de vraag van onze opdrachtgever. Niet meer en niet minder, maar wél met ruimschoots voldoende achtergrondinformatie.

En mocht daar onverhoopt behoefte aan zijn: Voor een nadere mondelinge toelichting is natuurlijk altijd gelegenheid!


En...

Vaak worden beslissingen over een (t)huis pas genomen na een langdurig groeiproces.

In dat verband is er zo veel te bedenken waarover u wel eens met een vastgoeddeskundige van gedachten zou willen wisselen, zonder dat dat direct tot consequenties leidt.

Onze deskundigheid en ervaring kunnen misschien helpen om uw ideeën wat meer concreet te maken.


 
 


 
Villa Weiburg | Voorste Wei 77 | Harderwijk | Telefoon (0341) 421514 | info@stijkel.nl
Copyright © 2010 | Realisatie: IT-Ernity