De oorsprong

 
Het was aan het eind van de vijftiger jaren in de vorige eeuw dat de heer J.C.Stijkel een assurantieportefeuille kocht. Overdag was hij werkzaam als beroepsmilitair maar de uitdaging van een eigen bedrijf was sterker.
Op de brommer werden in de avonduren vele kilometers afgelegd om nieuwe contacten te leggen en verzekeringen af te sluiten.
In eerste instantie gebeurde dat allemaal op naam van zijn echtgenote, want voor een beroepsmilitair was het in die tijd verboden om 'bijbaantjes' te hebben...

De administratie werd gedaan op een voormalig slaapkamertje in een tussenwoning aan de Deventerweg in Harderwijk.

Toch bestond het leven niet alleen uit werken: Er werd dóórgeleerd en eind zestiger jaren deed de heer Stijkel met succes examen voor het makelaarsdiploma.

Per 1 september 1969 werd het Makelaarskantoor Stijkel officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De heer Stijkel was toen nog maar 48 jaar oud, maar dankzij zgn. ‘tropenjaren’ ging hij bij Defensie al met pensioen.

Waar het oorspronkelijk de bedoeling was ‘…een stuk of vijf huizen per jaar te verkopen…’ liep het al snel anders: Stijkel bemiddelde bij de verkoop van ca. 14 hectare bosgrond in ’t Harde en werd directie-makelaar van een project van 81(!) luxe bungalows dat daar vervolgens werd gerealiseerd.

Na enkele jaren van extreem hard werken door het echtpaar Stijkel (hij in de buitendienst en zij op kantoor) kwam de 2e generatie Stijkel het team versterken:
Zoon Henk zou na het vervullen van zijn dienstplicht de assurantieportefeuille onder zijn hoede nemen. Deze had in de afgelopen periode namelijk weinig of geen aandacht gehad.

Maar bij Stijkels is de liefde voor makelaardij duidelijk groter dan die voor het verzekeringsvak: Binnen een half jaar was ook Henk het grootste deel van de week bezig met onroerend goed.

In 1984 (Stijkel senior en zijn echtgenote gingen het inmiddels wat kalmer aan doen) kwam Jan Schutte in (loon-)dienst: Hij werd vanaf dat moment verantwoordelijk voor de gehele hypotheek- en verzekeringsafdeling. Henk Stijkel ging zich (inmiddels samen met zijn echtgenote Janneke) uitsluitend richten op de makelaardij.Per 1 januari 1989 werd er een compagnonschap aangegaan tussen Janneke en Henk Stijkel enerzijds en Jan Schutte anderzijds: 'Stijkel & Schutte Assurantiën' zag het levenslicht.
En ja hoor: Ook de derde generatie meldde zich: Marieke Stijkel voelde wel voor de zaak! In juni 1998 mocht ze de stoel van de secretaresse innemen.

Na haar makelaarsopleiding en haar beëdiging tot makelaar heeft Marieke inmiddels de leiding van het bedrijf overgenomen. Henk en Janneke dragen nog wel hun (ervarings-)steentje bij. Zonder overdrijving kan dus worden vastgesteld dat het kantoor op dit moment zo’n 70 jaar makelaars-ervaring in huis heeft.

Per 1 januari 2009 hebben Jan en (echtgenote) Joke Schutte het aandeel van beide Stijkels in het Assurantiebedrijf overgenomen. De goede sfeer waarin die overname heeft plaatsgevonden is tekenend voor de jarenlange goede samenwerking tussen hen. Aangezien ook de dienstverlening daar steeds breder werd dekte de naam "Stijkel en Schutte Assurantiën" ook niet meer helemaal de lading. Vandaar hun nieuwe bedrijfsnaam: Schutte Financieel advies.

Beide bedrijven zijn dus nog gehuisvest onder één dak, maar verder bestaat er op dit moment geen enkele financiële relatie meer tussen beide ondernemingen.
Wel wordt er uiteraard over en weer nog graag gebruik gemaakt van ieders deskundigheid.


De huisvesting


In de loop der jaren hebben er diverse verhuizingen plaats gevonden: Na de Deventerweg was het bedrijf via de Kennedylaan en de Rooseveltlaan al weer enkele tientallen jaren gevestigd in een kantoor aan de Mecklenburglaan.

Maar ook dat werd te klein...

Medio 2005 vond de verhuizing plaats naar de huidige locatie: villa Weiburg.
Eeuwenlang is de omgeving hier gedomineerd door een oud landhuis. Na jarenlange leegstand was de technische staat echter zodanig, dat er geen alternatief was voor sloop en vervangende nieuwbouw.


In goed overleg met de gemeente Harderwijk is er een geheel nieuw pand gerealiseerd. Door de complete nieuwbouw was het mogelijk om het geheel te voorzien van alle eisen des tijds. Gelukkig konden de monumentale bomen voor het pand wél behouden blijven.


De mensen

 
MARIEKE STIJKEL

De jonge stuwende kracht achter het Stijkel-team, geboren en getogen in een 'makelaars-milieu'. Leerde de eerste beginselen van de verkooptechniek bij een collega-ondernemer, maar is inmiddels een aantal jaar werkzaam als beëdigd makelaar in onroerend goed.

Zij is de derde generatie Stijkel aan het roer van het kantoor. Weet op een ideale manier de op het kantoor aanwezige ervaring te combineren met haar jeugdige enthousiasme. Ze heeft inmiddels zelf ook een behoorlijke kennis van de markt opgebouwd en staat wat dat betreft haar mannetje!

Marieke is full-time makelaar; dat kan dankzij het feit dat haar partner Sander de zorg voor de gang van zaken thuis voor zijn rekening neemt. Voor het goede contact -ook met de kinderen- ervaren ze het bij-de-zaak-wonen als een groot voordeel.JANNEKE STIJKEL

Heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring als makelaar in onroerend goed.
Haar sterke punt ligt vooral in de benadering van mensen: Als geen ander is zij ervan doordrongen dat de verkoop van een woning meer is dan alleen maar het ruilen van stenen tegen geld of andersom...
Op een heel speciale manier weet zij dat te combineren met haar nuchtere kijk op het leven.
Het is niet voor niets, dat veel relaties (soms na jaren) in een 'tweede transactie' opnieuw naar Janneke Stijkel vragen.HENK STIJKEL

Zoals eerder gemeld: De tweede generatie.
Na ongeveer 38 jaar actief bezig te zijn geweest wordt hij steeds meer door zijn hobby's in beslag genomen. Officieel heet dat 'gepensioneerd'.

Toch aarzelen ze bij Stijkel geen moment om nog dankbaar gebruik te maken van de ervaring en adviezen van die grijze krullebol...Het uitgangspunt

Heel kort samengevat:
Bij alles laten de mensen van Stijkel zich leiden door de gedachte: 'Wat zouden wij zelf verlangen, wanneer wij zelf een professioneel makelaar zouden inschakelen om onze belangen optimaal te behartigen...'

Met andere woorden:
Ons uitgangspunt bent ú!

 
 
Villa Weiburg | Voorste Wei 77 | Harderwijk | Telefoon (0341) 421514 | info@stijkel.nl
Copyright © 2010 | Realisatie: IT-Ernity