Taxaties

Er kunnen allerlei redenen zijn om een taxatie te laten uitvoeren.

Vaak gaat het om de (her-)financiering van een woning.

Maar ook bij bijv.
- fiscale kwesties
- samenwonen of echtscheiding
- successie
- overdracht aan kinderen
- al of niet verbouwen
- etc.
kan een taxatierapport nodig zijn.

Afhankelijk van het doel van de taxatie is veel onderzoek vereist:
Te denken valt aan (ev. toekomstige) bestemmingsplannen, onderhoudstoestend en bouwkundige kwaliteiten of gebreken, omgevingsfactoren, susidiemogelijkheden, erfdienstbaarheden, etc.
 
Wij streven er naar, een taxatierapport te maken dat duidelijk antwoord geeft op de vraag van onze opdrachtgever. Niet meer en niet minder, maar wél met ruimschoots voldoende achtergrondinformatie.

En mocht daar onverhoopt behoefte aan zijn: Voor een nadere mondelinge toelichting is natuurlijk altijd gelegenheid!
 


 
Villa Weiburg | Voorste Wei 77 | Harderwijk | Telefoon (0341) 421514 | info@stijkel.nl
Copyright © 2010 | Realisatie: IT-Ernity